Effectiviteit van fotonentherapie voor parkinsonpatiënten

Behandeling van Parkinson patiënten met fotonentherapie In de eerste klinische studie zijn 36 Parkinson patiënten behandeld met fotonentherapie. De patiënten ontvingen de fotonen via de neusholte (intranasaal). Tijdsduur van fotonentherapie was 30 min. per sessie / dag gedurende 10 dagen. Parkinson symptomen verbeterden voor 31 patiënten: 10 van deze 31 patiënten verbeterden significant en 21 van de 31 patiënten laten een milde verbetering zien (1). In de tweede studie is aangetoond, dat een korte, eenmalige fotonenbehandeling de mitochondriën in cellen van Parkinson patiënten stimuleert. Mitochondriën zijn de energiecentrales van onze lichaamscellen (2). In de derde studie is aangetoond, da

Effectiviteit van fotonen voor oorsuizen met gehoorverlies

Effectiviteit van fotonentherapie voor oorsuizen met gehoorverlies In deze dubbelblind klinische studie zijn patiënten met oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies opgenomen. Hun gehoorverlies was ontstaan door blootstelling aan lawaai. 89 mannelijke patiënten met leeftijd tussen 30-51 jaar zijn ingedeeld in de behandelgroep of in de placebogroep. Ze hadden gemiddeld al ongeveer 2 jaar last van oorsuizen. De patiënten in de behandelgroep ontvingen fotonentherapie om de 2 dagen. In totaal ontvingen ze fotonentherapie in 20 sessies. De tijdsduur van iedere fotonen sessie was 20 min. De mate van oorsuizen werd met 3 meetmethoden vastgesteld vooraf en direct na behandeling. Ook 3 maanden na behande

Effectiviteit van fotonentherapie voor zuurstoftoevoer naar de hersenen

Fotonentherapie verbetert de zuurstoftoevoer naar de hersenen Fotonentherapie met infrarood licht op het voorhoofd is een nieuwe, niet-invasieve therapiemethode. Het therapeutisch potentieel van deze methode is aangetoond in een verscheidenheid aan neurologische en psychologische aandoeningen. Optimale zuurstofconcentratie in de hersenen is letterlijk van levensbelang. Bij meerdere aandoeningen bestaat een zuurstoftekort in het hoofd. Therapie is dan erop gericht dit tekort aan te vullen. Prof. Dr. F. Gonzalez-Lima en medewerkers hebben infrarood fotonentherapie toegepast om te bewijzen, dat fotonen de zuurstoftoevoer naar de hersenen kunnen verbeteren. In 2 klinische studies hebben 9 gezond

Effectiviteit van fotonentherapie tegen depressiviteit en angststoornissen

Fotonentherapie is effectief tegen depressiviteit en angststoornissen Prof. Dr. M. Hamblin, Harvard University, USA, heeft 10 patiënten met ernstige depressiviteit en angststoornissen behandeld met infrarood fotonentherapie. Op objectieve wijze werd de effectiviteit van fotonentherapie gemeten met behulp van de score schalen voor depressiviteit en angst, nl. de Hamilton-scores. De scores van de individuele patiënten zijn gemeten vooraf, en 2 weken resp. 4 weken na behandeling. In de 2 bijgaande grafieken staande Hamilton scores voor depressiviteit en angststoornissen voor behandeling, en 2 resp. 4 weken na behandeling. Een hoge score betekent meer depressiviteit. Een score van 15 of meer bet

Effectiviteit van fotonentherapie voor patiënten met de ziekte van Alzheimer

Prof. M. Inoue heeft 15 Alzheimer patiënten behandeld met infrarood fotonentherapie (5 mannen en 10 vrouwen). Er zijn veel klinische symptomen van de ziekte van Alzheimer, nl.: verlies aan geheugenfuncties, waaronder verlies van oriëntatie vermogen, maar ook vermindering van gespreksvaardigheid, sociaal en coöperatief gedrag. De grafiek laat gemiddelde resultaten zien van deze groep patiënten, behandeld met 8 min. fotonen, 2-3 x per week gedurende 1 jaar. Conclusie: na 3 tot 6 maanden worden gunstige effecten van fotonentherapie op de klinische symptomen van de Alzheimer patiënten zichtbaar. Er is verbetering opgetreden in hun oriëntatie vermogen, gespreksvaardigheid, coö

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square

© 2017 Lisette Verbeek - Wellness Malden

Website realisatie iMDH.nl